Visioner om Sjötorp

Så här såg det ut för fem år sedan.

Nuläget 2011

Det händer mycket i Sjötorp. Från den ”vision 2006” som Samhällsföreningen satte upp för fyra år sedan har en hel del blivit förverkligat. ICA-affären har stängt och "Handlarn" har öppnat och vi kan återigen få vårt dagliga bröd inom gångavstånd. Café Baltzar tillsammans med Gårdsbutiken har öppnat i kanalmagasinet. Vi har äntligen fått bredband tillgängligt, en bastuflotte finns, utegruppen från kommunen ser till att vi har det städat och fint på allmänna ytor, vägen till Lyrestad har förbättrats, våra gatuskyltar är uppsnyggade, ett konstverk av Bengt Olsson är på plats och vi har fått en ny central badplats. Allt det här har vi i visionsgruppen försökt underlätta och trycka på om. Detta plus en hel del annat har Samhällsföreningen arbetat för.

Nu är det dags för Samhällsföreningens att 2011 att ta nya tag! Såhär ser vår lista ut idag, men vi vill ha din hjälp att hitta fler viktiga punkter att försöka förverkliga.

ÖVERGRIPANDE

 • Att vara en eftertraktad plats för permanent boende och vara den ledande turistorten längs Göta Kanal i Västra Götaland.
 • Att marknadsföra Sjötorp mot olika målgrupper
 • Att utveckla de aktiviteter som Sjötorp är känt för, som Sjötorpsdagarna, Kanalsimmet osv.
 • Att verka för ett ekologiskt hållbart samhälle

SERVICE OCH TRIVSEL

 • Att det finns en fungerande mack för bil och båt.
 • Att barnmiljön görs säkrare (låsta brunnslock, att inte gamla skolan blir lekplats, etc.).
 • Flyttning av återvinningsstationen till lämpligare plats.
 • Meningsfulla och trevliga aktiviteter för våra ungdomar.
 • Ambulerande distriktsköterskemottagning någon dag i veckan.

VÄGAR

 • Gångväg efter genomfartsvägen där det saknas i ”centrala delar”.
 • Gångväg mellan ”Mörka hål” och genomfartsvägen.
 • Skylt mot Sjötorp vid E20
 • Övergångsställen vid hållplatserna

TURISM

 • Fler övernattningsmöjligheter
 • Utveckling av fisketurismen
 • Tillfälliga parkeringsplatser vid större aktiviteter
 • Bättre parkeringsplats på 26an vid sluss 4/5 med informationstavla och tydlig skyltning till promenadvägen till centrum.
 • Tydliga vägvisare till alla våra attraktioner från hamn, centrum och 26an.
 • Tydlig information och skyltning av vandrings- och cykelleder.


En hel del har hänt sedan 2011, men mycket återstår.

Vi arbetar vidare.

 

Samhällsföreningens styrelse

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.