Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan för 2016
Temat för bygdegårdarnas verksamhet år 2016 är – Framtidens mötesplats.

Planerade evenemang och aktiviteter

Januari
Julgransplundring den 16 januari.

Februari
Sportlovsaktivitet – bakelsetävling i bygdegården.
Föreningens årsmöte den 29 februari. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Mars/april
Påsklovsaktivitet.
Vinprovning

Maj
Vi startar säsongens söndagskaffe den 22 maj med framröstning av årets Sjötorpskaka.

Juni
Sjötorpsdagarna den 4 och 5 juni.
Examenskaffe i bygdegården för barn och vuxna den 10 juni.

Juli
”Det stora kafferepet” med sju sorters kakor den 9 och 10 juli.

Augusti
Medarrangör vid Götakanalsimmet den 6 augusti.

September
Skörde- och kulturfest den 17 och 18 september.

Oktober
Höstloppis i bygdegården.
Höstlovsaktivitet under vecka 44.

December
Traditionellt luciafirande, försäljning och auktion.

Kaffeserveringen med hembakat är öppen varje söndag mellan kl. 10 och 17 från och med den 22 maj till och med den 18 september.

Bygdegården är öppen varje tisdag mellan kl. 15 och 17 för alla som vill träffas och fika.Tisdagsträffarna gör uppehåll under sommaren.

För mer information gällande program, tider m.m. – missa inte att titta på anslagstavlor, trottoarpratare och naturligtvis på vår hemsida http://sjotorp.se/index.php/sjotorps-bygdegardsforening som kontinuerligt uppdateras.

Byggkonsulent Henrik Öhlin från Bygdegårdarnas Riksförbund har tagit fram en åtgärds- och renoveringsplan för bygdegården. Vi planerar att så långt och så snart som möjligt följa denna plan.Information om vilka bidrag som kan sökas för detta ändamål får vi från Bygdegårdsdistriktet som även kan hjälpa till med eventuella ansökningar.

Förutom de större renoveringarna bör det finnas ekonomiskt utrymme för mindre renoveringar och inköp. Bland annat finns planer på att inköpa utrustning för att kunna visa film i bygdegården.

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.