Samhällsföreningens styelse 2017

 

Gunnar Andreasson

Alf Mölleryd, ordförande

Åsa Jansson, kassör

Göran Sagen, sekreterare

Gilbert Winghamre

André Nordblom

Birgitta Svensson

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.