BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

STYRELSENS  SAMMANSÄTTNING  2018

 

Ordförande                Birgitta Svensson    bisv@tele2.se       070 65 45 965                 

Sekreterare               Alva Johansson                    

Kassör                        Mari Stridkvist                     

Ledamot                     Eva-Marie Freij                                           

Ledamot                     Annika Carlsson                                      

Ledamot                     Ida Sunnari                  

Ledamot                     Monica Enoxon                                          

Suppleant                  Kristina Karlsson                 

Suppleant                  Emma Jerenvik                  

Suppleant                  Louise Lennemar                

Suppleant                  Josefin Örnfeldt                   

Suppleant                  Elin Andersson                         

                       

 

 

 

 

  
 
 

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.