Sjötorpsdagarna

2018 års Sjötorpsdagar går av stapeln 2 - 3 juni.

Vädrets makter var inte riktigt på vår sida denna gång. Lördagen bjöd inledningsvis på regn och blåst men eftermiddagen blev lite bättre.
Söndagen var solig men mycket blåsig. Trots detta sökte sig glädjande nog många besökare till Sjötorp.

I bygdegården visades traditionsenligt elevarbeten från Lyrestads skola och Sötorps förskola. Även detta år hade utställningen ett Vänertema då årets Vänervecka avslutades denna helg.

Svedrins Trädgård i Rudskoga fanns också i år på plats och sålde plantor och utomhusblommor.

Kaffeserveringen med hembakat lockade i år ett stort antal besökare som lät sig väl smaka av ett stort utbud av hembakade läckerheter.

sjotorpsdagarna1

sjotorpsdagarna2

sjotorpsdagarna3

sjotorpsdagarna4

sjotorpsdagarna5

sjotorpsdagarna6

sjotorpsdagarna7

sjotorpsdagarna8

sjotorpsdagarna9

sjotorpsdagarna10

sjotorpsdagarna11

Lördagen den 7 och söndagen den 8 juni gick 2014 års Sjötorpsdagar av stapeln.
Som vanligt lockades ett stort antal besökare till Sjötorp och förutom ett omfattande program hade vi även detta år vädret med oss.

I bygdegården visade vi en utställning av elevarbeten från Lyrestads skola, Sjötorps förskola och Torsö Skärgårdsskola.
Årets utställning hade Vänertema med anledning av den pågående Vänerveckan.
Svedrins Trädgård i Rudskoga sålde plantor och utomhusblommor.

sjotorpsdagarna21

sjotorpsdagarna22

sjotorpsdagarna23

sjotorpsdagarna24

sjotorpsdagarna25

sjotorpsdagarna26

sjotorpsdagarna27

sjotorpsdagarna28

Kaffeserveringen med hembakat var mycket välbesökt under båda dagarna.

sjotorpsdagarna31

Sjötorpsdagarna

I Bygdegården visade barnen i Sjötorps förskola, fritidshem
och Lyrestads skola sina arbeten.
Vidare fanns försäljning av sommarblommor, perenner, amplar och kryddor.
Kaffeserveringen var välfylld med hembakade läckerheter.
Sommarens bokbord stod ”uppdukat”

sjotorpsdagarna41
sjotorpsdagarna42
sjotorpsdagarna43
sjotorpsdagarna44
sjotorpsdagarna45
sjotorpsdagarna46
sjotorpsdagarna47

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.