historia1

Sjötorps historia i korthet

Vänerns pärla, Sjötorp

Varför börjar Göta kanal  just i Sjötorp?  Ett planförslag av Daniel Thunborg och en avhandling av Baltzar von Platen hade förgåtts av en tänkt kanalväg antingen via Gullspångsälven alternativt ån Tidan med början i Mariestad. Att gräva kanalen enligt torrgrävningsmetoden, för att undvika allt för stora vatten massor under grävtiden, medförde att Sjötorp blev det slutliga alternativet. Kanske var det den vackra leden in till Sjötorp som avgjorde valet.

Skattebonden Olof, ägaren av Sjötorps gård, fick upplåta sin mark för anläggandet av början till kanalen. En mindre varvsrörelse fanns redan i Sjötorp, som försåg gårdarna runt Vänern med fraktskutor. Även Göta Kanal AB förlade sina verkstäder där under byggtiden.

Uppsving för varvsrörelsen i Sjötorp

Varvsrörelsen i Sjötorp fick ett uppsving efter att kanalen byggts färdig. Det byggdes ca: 500 fartyg här. Den förste skeppsbyggmästaren var Johannes Larsson på Näset, men det var när familjen Groth 1876 övertog varvet och drev det fram till 1977 som skeppsbyggandet tog fart.


Några skutor finns fortfarande kvar som veteranfartyg, vilka besöker sin gamla hemmahamn Sjötorp när rutten passar.

Vi vet nu hur det blev efter det kanalen började byggas 1810. Samhället växte, varvrörelsen växte, sågverk etablerades och samhället blev till ett mindre industrisamhälle.

Numera är Sjötorp en turistort. Sågverket har lagts ner men i övrigt finns ett rikligt utbud av service. Självklart sätter det sjönära läget sin prägel på näringslivet med yrkesfiskare, fiske turism, reparation av båtar och försäljning av båttillbehör.

Sjötorp ingår i Biofärsområdet ” Vänerskärgården med Kinnekulle”.

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.