Sjötorps Bygdegårdsförening

Välkommen till Bygdegårdsföreningen i Sjötorp.

Sjötorps Bygdegårdsförening är politiskt och religiöst obunden. Föreningen ska verka för bygdens kulturella utveckling samt ansvara för driften av bygdegården i Sjötorp. Bygdegårdsföreningen bildades 2003 och är ansluten till bygdegårdarnas riksförbund.

Sjötorps Bygdegårdsförening har som ambition att vara den naturliga mötesplatsen
för alla ortens invånare oavsett ålder och enskilda intressen. Föreningen anordnar
evenemang såsom viskvällar, teater- och musikföreställningar, konstutställningar
och kaffeservering på söndagar under våren, sommaren och en bit in på hösten.
Bygdegårdsföreningen har även anordnat studiecirklar inom litteratur, målning,
språkutbildning och blomsterdekoration.

Bygdegården går att hyra för en rimlig kostnad. Ytterligare information under fliken Uthyrning.

Föreningen har drygt 300 medlemmar och välkomnar gärna nya medlemmar. Medlemsavgiften för 2018 är 75 kr för enskild person och 150 kr för familj.
Vårt Pg är 19 66 57-1

Är du intresserad av att bli medlem och genom ditt medlemskap stödja vårt arbete så är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Vi tar emot all hjälp vi kan få med att hålla Sjötorp ”levande”.

Kontakta oss gärna vid frågor om medlemskap och vår verksamhet.

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.