https://domsbitshop.com/belokuriha.html  

https://shiwadrugs.com SJÖTORPS 

Купить закладку кокаин, мефедрон, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки SAMHÄLLSFÖRENING

Иваново купить закладку мефедрон, кокаин, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки. Валдай купить закладку мефедрон, кокаин, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки. Protokoll från styrelsemöte i Sjötorps Samhällsförening den 6 februari 2017

go to link Närvarande: Bengt Olof Ekenberg, Åsa Jansson, Alf Mölleryd, Annika Johansson, Gunnar Andreasson och  Anna Roslund 

go to site 1. Mötet öppnades.

Купить закладку кокаин, мефедрон, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки 2. Till justerare valdes Åsa Jansson.

follow site 3. Åsa redogjorde för det ekonomiska läget. Än så länge har vi gått 2 359 kronor back. Intäkterna från nyår uppgick till 597 kronor.

Давлеканово купить закладку мефедрон, кокаин, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки. 4. Datum för årsmötet bestämdes till den 19 mars 2017 klockan 15:00 i Bygdegårdens lokal. Vi kommer att bjuda på kaffe/te/saft samt smörgås och kaka. Anna fixar fikat.

Купить закладку кокаин, мефедрон, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки 5. Det är flera som har annonserat att de tänker avgå ur styrelsen, Bengt Olof, Annika och Anna har meddelat att de inte ställer upp för omval.

https://starshfox.com/vorkuta.html 6. Tisdagen den 28 februari 2017 klockan 10:00 kommer kommuntjänsteman och pratar trafik- och parkeringsfrågor. Bengt Olof, Alf och Gunnar deltar. Frågor som bör tas upp och diskuteras är följande:

follow ● Fartvarnare vid infarten till Sjötorp (Digital som visar hur fort man kör)

● Vägen ner till hamnen. Kan något göras för att öka säkerheten för gående och cyklister. Ev. enkelrikta så att man bara får köra förbi bodarna på vägen ner till hamnen men måste svänga av vid bussparkeringen på vägen från hamnen? Kanalbolagets mark. Eventuellt kan kommunen ta en diskussion med Kanalbolaget.

● Husbilsparkering för kortare vistelse.

● Ställplatser för husbil för längre vistelser.

● Slussportar vid infarten/infarterna till Sjötorp.

● Finansiering av uppskissning av förslag till hur infarten med slussportar och skyltar skulle kunna se ut. Kan kommunen tänka sig att bidra?

● Laddstolpe för elbil i Sjötorp.

● Pil vid den bruna skylten på E20 som visar att man ska svänga om man ska till slussområdet saknas.

 7. Gunnar har varit i kontakt med Kanalbolagets Vd angående förslaget på att använda slussportar som informationstavlor vid infarterna till Sjötorp. Vd:n var positiv och lovade återkomma. Utöver denna kontakt måste en kontakt tas med kommunen och Trafikverket angående bygglov osv.

Gunnar känner till en man i Otterbäcken som skulle kunna hjälpa till med att ta fram en skiss på hur des skulle kunna komma att se ut. Fråga kommunen om de kan tänka sig att finansiera dessa skisser.

8. Bengt Olof tar fram förslag på verksamhetsberättelse som övriga får gå igenom och komma med synpunkter på. Det bör framgå att vi, utöver de evenemang som vi brukar ha, Sjötorpsdagar, midsommar, kanalsimmet och nyår, även har glasat in scenen, ordnat en konsert och kommer att ha en invigning av lekplatsen.

9. Bengt Olof har tittat på olika kopiatorer och kommit fram till att de är väldigt dyra om man ska ha en som klarar A3. Vi har inget större behov av att kunna kopiera i A3 varför det beslutas att vi endast köper in en kopiator för A4. Det ska dock vara en färgskrivare.

10. Övriga frågor.

Invigning av den nya lekplatsen i ”Mörka hål” kommer att ske under sportlovet på söndagen den 19 februari 2017 klockan 12:00. Vi kommer att bjuda på grillad korv och festis samt se till att parken blir högtidligt invigd genom att klippa ett band. Anna fixar lappar och sätter upp i Sjötorp samt bjuder även in ansvariga representanter från kommunen och även Mariestads tidningen. Informationen läggs även ut på Facebook. Anna köper in material och fixar med grillningen.

Hemsidan är fortfarande inte mobilanpassad.

Det har kommit in en förfrågan om samhällsföreningen kan stå för en hjärtstartsutbildning. Styrelsen är positiv till idén. Annika kontaktar utbildare och fixar inbjudan/intresseanmälan.

Vi kommer att få betala en växlingsavgift på våra kontanter om 5 % p Ica Freijs. Det motsvarar den kostnad som butiken har för att tillhandahålla tjänsten.

Det har kommit en förfrågan om samhällsföreningen kan tänka sig att sponsra den kommande ”Gå runt festen”. Det beslutas att vi sponsrar med 5 000 kronor.

Ägaren till gamla skolan är hittad. Kommunen har för avsikt att köpa fastigheten och riva skolan.

Glaset på scenen lutar efter de hårda stormarna som varit. Räcket buktar utåt och måste stöttas upp. Alf pratar med Byggeriet och ber dem titta på det och komma med ett prisförslag.

Det behövs en ny ramp till lådbilsrallyt. Magnus Roslund har lovat hjälpa till med detta.

11. Nästa möte blir tisdagen den 28 februari 2017 klockan 19:00. 

8. Mötet avslutades.

Bengt Olof Ekenberg Anna Roslund

/Ordförande/ /Sekreterare/

Åsa Jansson

/Justerare/

 

 

SJÖTORPS 

SAMHÄLLSFÖRENING

https://domsbitshop.com Protokoll från styrelsemöte i Sjötorps Samhällsförening den 20 oktober 2016

Närvarande: Bengt Olof Ekenberg, Åsa Jansson, Alf Mölleryd, Birgitta Svensson, Annika Johansson, Anna Roslund samt 2 ytterligare åhörare från samhället.

1. Mötet öppnades.

2. Till justerare valdes Åsa Jansson.

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Åsa har mailat Trafikverket angående hastigheten genom samhället. Trafikverket har lagt upp ett ärende och de kommer att återkomma om några veckor.

4. Åsa redogjorde för det ekonomiska läget. Det är ingen större skillnad sedan förra mötet. Vi har fortfarande inte fått några pengar från kanalsimmet men de har möte på måndag och därefter bör det rulla in pengar på kontot. Vi har haft en utgift om 225 kronor för att laga en trasig lampa på släpet. Ansökan till John Hedins fond är inskickad.

5. Det beslutas att det ska ordnas en höstfest den 19 november. Alf håller i trådarna. Samhällsföreningen sponsrar med korv och bröd, kaffe och kaka och lokalhyran. Kostnad per person är 120 kronor. Pengarna går bland annat till att hyra in en orkester/ett band. Om det blir ett underskott beslutas att Samhällsföreningen skjuter till med medel upp till max 7 000 kronor.

6. Flytt av våra grejer. Vi har blivit lovade ett utrymme i Elless IF:s lokaler där vi kan förvara våra saker. Det beslutas att vi samlas vid Bygdegården lördagen den 29 oktober klockan 11:00 för att flytta sakerna till det nya utrymmet.

7. Kontakt med kommun, Trafikverket och Kanalbolag angående förslaget på att använda slussportar som informationstavlor vid infarterna till Sjötorp. Någon kontakt har ännu inte tagits. Det beslutas att Gunnar kontaktar den nya vd:n på Göta Kanalbolaget. Arbetet med diverse tillstånd bör komma i gång inkom kort för att portarna ska kunna hinna komma upp inför nästa vår/sommar.

8. Övriga frågor. På måndag startar arbetet med den nya lekplatsen i Mörkehål. Kommunarbetarna kommer att låna Bygdegårdens lokaler för raster.

Ansökan till Grevilli fond ska göras senast den 31 december.

Vecka 44 är det höstlov. Varken Bygdegårdsföreningen eller Samhällsföreningen ordnar några särskilda aktiviteter under veckan.

Det saknas ramar på vissa av anslagstavlorna i samhället (bland annat på den vid Kyrkvägen 1). Alf åtar sig att fixa detta.

Kopiatorn fungerar dåligt. Vi skulle även behöva kunna skriva ut i A3-format och färg vilket inte går i dag. Bengt-Olof får i uppdrag att kolla upp detta och även inhandla en kopiator om han hittar någon lämplig.

Hemsidan är fortfarande inte mobilanpassad. Bengt-Olof kontaktar JS Dataservice.

Räkningen för Sjötorp.se borde komma snart.

Vi bör framföra önskemål om att andra hemsidor länkar till Sjötorp.

De nyinsatta glasen på scenen nere vid stenbordet skulle behöva putsas. Birgitta frågar PRO om någon kan tänkas vilja hjälpa till med detta.

Det har framförts önskemål om att fler hänvisningar till hjärtstartaren sätts upp i samhället. Åsa har pratat med Hans och Göta Kanalbolaget om det är ok att sätta upp skyltar på deras mark. Det är ok. Åsa köper in fler skyltar (80 kronor styck).

Önskemål framförs om en hundrastgård. Anna lovar att framföra detta till kommunen.

Anna har blivit lovad att få hämta ut lökar för plantering vid gång/cykelvägen och gräsplätten vid kanalbron inne i Sjötorp.

Samhällsföreningen informeras om att företagarna kommer att ordna ett möte där även Samhällsföreningen ska bjudas in. 

9. Nästa möte blir torsdagen den 24 november 2016 klockan 19:00. 

8. Mötet avslutades.

Bengt Olof Ekenberg Anna Roslund

/Ordförande/ /Sekreterare/

Åsa Jansson

/Justerare/

SJÖTORPS 

SAMHÄLLSFÖRENING

Коммунар купить закладку мефедрон, кокаин, героин, скорость меф ск, мдма, амфетамин, гашиш, экстази, шишки, бошки, шишки. Protokoll från styrelsemöte i Sjötorps Samhällsförening den 8 september 2016

Närvarande: Bengt Olof Ekenberg, Åsa Jansson, Alf Mölleryd, Birgitta Svensson, Annika Johansson, Anna Roslund samt 5 ytterligare åhörare från samhället.

Inför mötet hade samtliga företagare i Sjötorp bjudits in. Endast två företagare dök upp samt tre andra intresserade sjötorpsbor. Styrelsen är tacksam för de som visat intresse.

1. Mötet öppnades.

2. Till justerare valdes Åsa Jansson.

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

4. Åsa redogjorde för det ekonomiska läget. Vi går back 32 000 kronor. Marknadsandelarna är ännu inte inräknade. När de räknas med kommer det att trilla in pengar. Skälet till det tillfälliga underskottet är inglasningen av stora scenen nere vid stenbordet.

5. Sommarens aktiviteter. Hur ska Sjötorp utvecklas? De aktiviteter vi har haft hittills i år är Valborg, midsommar, Sjötorpsdagarna och kanalsimmet. Samtliga aktiviteter har fungerat bra förutom en mindre miss med högtalaranläggningen på Valborg.

Birgitta redogjorde för hur det fortsatta arbetet med utvecklandet av Sjötorp fortlöper från kommunens sida. Det har bland annat tagits fram ett förslag på utformning av lekplatsen på norra sidan av kanalen. Arbetet med lekplatsen är enligt uppgift planerat att påbörjas i höst.

Det framfördes förslag på att be Kanalbolaget kontakta bevakningsföretaget och be dem slopa parkeringsvakt på midsommarafton. I midsomras var det flera besökare som blev lappade. Det står visserligen skyltat att det är avgiftsbelagda parkeringar men det skapar ett tråkigt inslag i firandet.

Det bör även uppmärksammas att det råder parkeringsförbud utanför Maltes fisk.

Diskussion uppstod om vart man skulle kunna tillskapa fler ställplatser för husbilar. Flera olika förslag presenterades bland annat bakom Kanalbolagets inhägnad för båtar längs kanalen där det i dag förvaras diverse bråte.

6. Övriga frågor. Hastigheten genom byn är i praktiken väldigt hög. 40 km/h gäller men det är ytterst få som håller denna hastighet. Det bor flera barn läng vägen och många går aktuell sträcka till busshållplatsen vid torget. Flera olika alternativ för hur man ska få ner hastigheten diskuterades, bland annat bulor vid respektive infart till Sjötorp.

Enligt uppgift var 40- skyltarna uppsatta tillfälligt. Sedan skulle en utvärdering göras. Någon sådan utvärdering har inte synts till och det har inte varit någon hastighetsmätning sedan skyltarna sattes upp. Kontakt tas med Trafikverket/Kommunen.

Förslag om att prata med Kanalbolaget om man skulle kunna sätta upp en slussport vid respektive infart till Sjötorp och ha dessa som informationstavlor om vad som är på gång i Sjötorp, vilka företag som finns osv.

Skyltarna vid bandybanan angående ställplatser måste bort. Kontakt bör tas med Kanalkrogens ägare som placerat skyltarna där.

Visa skyltar i samhället är placerade på ett farligt vis, till exempel är vissa skyltar placerade på gångbanan vid bron. De skulle enkelt kunna placeras vid sidan om.

7. Nästa möte blir torsdagen den 20 oktober 2016. 

8. Mötet avslutades.

Bengt Olof Ekenberg Anna Roslund

/Ordförande/ /Sekreterare/

Åsa Jansson

/Justerare/

 

Anteckningar förda vid styrelsemöte 14/6 2016

Närvarande: Bengt Olof, Åsa, Birgitta, Carina, Annika och Gunnar.

 1. Bengt Olof öppnade mötet.

 2. Till justerare valdes Åsa och till sekreterare valdes Gunnar.

 3. Föreg. protokoll finns på nätet.

 4. Ekonomi, - 909:- hittills.

 5. Sjötorpsdagarna: Gick bra, bra ställe för kaffet. Ny ansvarig för lådbilsrallyt fordras då Carina vill sluta, detta bör vara klart innan nyår.

 6. Inglasningen av scenen ej klar, Gunnar sparkar på entreprenören. Birgitta har kollat försäkring, det finns försäkring till ett basbelopp, händer något får vi ta ställning då.

 7. Midsommar: Affischer klara och uppsatta. Musiken klar. Fiskdamm- Per Sjöström. Pilkastning- Jonas Hellgren. Chokladhjul: Birgitta talar med Anders Wartmark. Gunnar talar med Jan Unoson ang. el till scenen. Alf hälsar välkommen.

 8. Våra grejer: punkten kvarstår.

 9. Övriga frågor: Badplatsen har fått ny sand. Flytbryggan kommer. Ny sopbeh. vid trekanten. Lekplatsen kommer i samband med ”Lekplatsprogrammet”. Synpunkt från Sjötorpare: Fula reklamskyltar i samhället, bör saneras ! Gunnar skriver brev ihop med Bengt Olof som sedan skickas till företagarna.

 10. Nästa möte onsdag 27/7 19.00

 11. Bengt Olof tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid datorn dag som ovan. Justeras

Gunnar Andréason Åsa Jansson

 

Anteckningar förda vid styrelsemöte 31/5 2016

Närvarande: Bengt Olof Ekenberg, Åsa Jansson, Birgitta Svensson, Karin Unoson och Gunnar Andréason

 1. Bengt Olof öppnade mötet.

 2. Till justerare valdes Åsa och till sekreterare valdes Gunnar.

 3. Föreg. protokoll finns på nätet.

 4. Ekonomi, - 4800:- hittills.

 5. Hemsidan funkar efter lite justering. Men är ej mobilanpassad, B-O talar med Janne.

 6. Sjötorpsdagarna: osäkert om hur många knallar som kommer. Kaffe på lördagen. Skyltar till parkering på bandybanan.

 7. Vindskydd till scenen beställt, är scenen försäkrad? Birgitta kollar ”Hels Sverige ska leva” – försäkring.

 8. Midsommar: ”Att göra” listan gicks igenom med bl.a: Ansökan till Kanalbolaget ordnar B-O. Annonsering i TSL samma dag som andra annonserar, Birgitta kollar och talar med Björn L ang. affisch.

 9. Ang. frågan om ställplatser så har Samhällsföreningen inget att säga i dagsläget.

 10. Förvaring av våra grejer: B-O frågar Elless. Birgitta kollar bord.

 11. Övriga frågor: Karin rapporterade ang. hjärtstartaren, få deltagare vid kurs, dåliga skyltar, nya skyltar beställs av Åsa. Hur går det med lekplatserna ? Birgitta telefonerar kommunen. Birgitta kollar med kommunen ang. engångsgrillsinsamlingskärl.

 12. Nästa möte tisd.14/6 kl.19.00

 13. Bengt Olof tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid datorn dag som ovan. Justeras

Gunnar Andréason Åsa Jansson

 

SJÖTORPS 

SAMHÄLLSFÖRENING

https://samuraistuffshop.com Protokoll från styrelsemöte i Sjötorps Samhällsförening den 3 maj 2016

Närvarande: Bengt Olof Ekenberg, Åsa Jansson, Gunnar Andreasson, Alf Mölleryd och Anna Roslund.

1. Mötet öppnades.

2. Till justerare valdes Åsa Jansson.

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

4. Åsa redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har fått 15 000 kronor från Grevillis fond. Släpvagnen hyrs ut mycket nu.

5. Hemsidan. Bengt Olof har börjat öva på kalendariet. Anna ska få instruktioner så att hon kan lägga in protokollen. Vem håller koll på vår mailadress? Bengt Olof kollar detta.

6. Valborgsmässoafton – hur gick det? Förutom miss med högtalarna gick det bra. Lotterna sålde slut (en lottring).

7. Sjötorpsdagarna. Anna bakar 100 bullar. Målgång till lådbilsrallyt är klart. Elless flyttar loppisen till parkeringen bredvid minigolfen. Malte fixar allt med knallarna. Vi funderar på att stå och sälja korv och fika i anslutning till minigolfen och loppisen. Vi rekar vidare. Det beslutas att vi säljer korv och fika båda dagarna, om vi får ihop folk som kan hjälpa till. Bengt Olof pratar med Malte angående korv. 

8. Vindskydd vid stora scenen. Gunnar har varit i kontakt med ett flertal firmor för att kolla sortiment och priser för glaspartier (säkerhetsglas) på vindskyddet vid stora scenen. Gunnar har fått in tre olika offerter. Två av firmorna har bara skjutbara glaspartier och ett företag har fasta glas. Bäst med fasta glas så att man inte kan ”leka” med dem så att de går sönder. De fasta glasen är dessutom billigast. Viss tvivel har uppstått om det är värt att spendera så mycket pengar på detta då scenen sällan används. Kommer den att bli mer attraktiv med glasen? Bättre akustik? Det beslutas att vi accepterar offerten på de fasta glasen. Gunnar får i uppdrag att kontakta aktuell firma. Diskussion huruvida det krävs bygglov. Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) krävs det bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Styrelsen anser inte att så är fallet.

9. Våra grejer och eventuella inköp. Bygdegården har meddelat att kopiatorn går på sista versen. Förslag på att vi köper in en ny kopiator tillsammans med Bygdegården. 

Vi måste ha någonstans att ha alla våra grejer. Vi frågar bygdegårdsföreningen om möjlighet finns att hyra rummet på ovanvåningen. 

10. Övriga frågor. Alfa-stiftelsen skulle kunna passa oss. Det måste vara lite större projekt eller flera små projekt. 

Flera tomter vid genomfartsvägen är väldigt ovårdade och det ger ett tråkigt intryck. Kan man göra något? Gunnar slår en signal till kommunen.

11. Nästa möte blir tisdagen den 31 maj 2016. 

12. Mötet avslutades.

Bengt Olof Ekenberg Anna Roslund

/Ordförande/ /Sekreterare/

Åsa Jansson

/Justerare/

go here Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.