Nästa möte med Samhällsföreningens styrelse är den 26 april kl 18.30 i Bygdegården.

 

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.