Sjötorps Samhällsförening

Sjötorps Samhällsförening är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Uppgiften för Sjötorps Samhällsförening är att gagna samhällets utveckling samt främja ideellt och kulturellt arbete. Arbetet präglas av samarbete med kommunen och andra offentliga myndigheter samt med ortens föreningar och företagare.

Medlem av föreningen är var och en som är folkbokförd, driver verksamhet eller äger fastighet i Sjötorp.

Medlem ska vara fyllda 18 år för att ha rösträtt i föreningen.

Sjotorp.se © 2011 Sjötorps Samhällsförening i samarbete med Sjötorps Bygdegårdsförening, föreningar och företag.